משובים

הורים “מי שמכיר את ס בני, יודע איזה מהפך עברנו. לא…