שיטת OCO

שיטת OCOשיטת OCO™ (Optimal Coordination Order) היא שיטת פעילות לפיתוח קואורדינציה וחשיבה המשלבת פעילות גופנית מקיפה על מגוון רכיבי קואורדינציה ותפקודי המוח השונים ומותאמת לכל גיל ושלב התפתחותי ותפקודי. השיטה פותחה ע”י ד”ר מרק ורטהיים – ד”ר במדעי הספורט (קלן גרמניה), לאחר שנים של עבודה בשטח. OCO™ כוללת שיטת אבחון ושיטת טיפול המסתמכת על תוצאות האבחון, בעלת תוצאות בשטח ואף פורסמה בכתבי עת מקצועיים בינ”ל. השיטה מתרכזת בקשר שבין קשיי והפרעות קואורדינציה לבין קשיים התפתחותיים, תפקודיים, לימודיים, רגשיים וכישורי חברתיים. השיטה מבוססת על ממצאים ממדעי התנועה והספורט, מדעי המוח, נוירו פיזיולוגיה, פדגוגיה, דידקטיקה ומהרבה שנות ניסיון בעבודה בשטח עם אוכלוסיות מגוונות עם בעיות שונות בגילאים שונים. השיטה משלבת מכלול מרכיבים חיוניים: בריאותיים, גופניים רגשיים וחשיבתיים.
אנו נותנים מענה במקום אחד לכל מגוון הצרכים הדרושים להתפתחות הילד ולתפקוד המבוגר, דרך תנועה משמעותית, חווייתית ומבוססת, המותאמת לרמת התפקוד של כל אחד ולייחודיות שלו. בתקופה קצרה מאד, אנו משיגים שינויים תפקודיים ואיכותיים שנשמרים לאורך זמן. שינויים שמעצבים חברתית רגשית את הילד/המבוגר.

הייחודיות של שיטת OCO™

יש מספר דברים שמייחדים את שיטת OCO™. הקשר הרציף בין האבחון לפעילות מאפשר לאתר קשיים ומיד לתת להם מענה באותו מקום ע”י קו טיפולי רציף.
השילוב שבין שיטתיות ויצירתיות ובאופן השימוש במכשירים ובתרגילים הייחודים שנבנים ע”פ מרכיבי השיטה.
הפעילות בשיטה היא חווייתית, מהנה, מגוונת, איכותית ומאתגרת גופנית וחשיבתית, משולבת עם מגוון אביזרים ומאפשרת צמצום פערים בתפקוד היום יומי בבית בחברה ובמסגרת חינוכית /עבודה.
הפעילות היא פעילות אישית שמותאמת לאחר ניתוח האבחון שעבר המטופל. תכנית הפעילות שנקבעת,מבוססת על מכלול ממצאיו תוך דגש על התנסות חווייתית ותחושת הצלחה. אנו מקפידים להתאים את רמת הפעילות ואת התוכן גם לאפיוניו הייחודיים של הילד/המבוגר הפעיל.
פרט לפעילות המותאמת אישית ניתן ליישם את השיטה בפעילות קבוצתית במסגרות שונות (גן/כיתה/ מקום עבודה), כפעילות שוטפת או כפעילות חד פעמית בימי כיף ובימי גיבוש.

נקודת המוצא
הקואורדינציה האינטגרטיבית במובנה המודרני, היא מרכיב מרכזי ברמת התפישה הרב-חושית של הילד והאדם. קשיים, אפילו חלקיים, בתחום מורכב זה, יוצרים קשיים או מתלווים לקשיים תפקודיים שונים (קשב, ריכוז, בעיות התנהגות, קשיי למידה, ויסות, התארגנות, תקשורת, עצמאיות וכישורי חיים).
אנחנו בשיטת OCO™ מאתרים את מקור הסיבות לבעיה/בעיות ולא מתייחסים רק לתפקוד שנראה בשטח, (שהוא במקרים רבים איננו הגורם אלא התוצאה). האבחון בודק את מגוון התפקודים הקשורים לתפישה הרב-חושית באמצעות מבדקי קואורדינציה מותאמים לגיל, ואת דרכי הלמידה של הנבדק. הפעילות בשיטה מבוססת על ממצאי האבחון ומיושמת בפעילות פרטנית תואמת לצורכי ולאפיוני הפרט, מתוך הבנת השונות והייחודיות של כל אחד ואחת.
האבחון איננו מקטלג להפרעות וקשיים אלא מנתח וממפה את מצבו של הנבדק על מנת שאפשר יהיה לטפל בו במקביל בכמה מישורים בכדי לקדם אותו.

מידע נוסף שיכול לעניין אותך

 

תפריט נגישות

Call Now Button